Vitajte v Aďkovom prístave

Aďkov prístav je dobrovoľné občianske združenie občanov, ktoré zastupuje záujmy zdravotne ťažko postihnutého Adriána Mihálika a ďalších detí, mládež a dospelých handikepovaných osôb, ktorých diagnózou je detský autizmus a ich rodiny. Cieľom Aďkovho prístavu je: – Podporovať rozvíjanie záujmov a schopností detí, mládeže a dospelých, ktoré vedú k skvalitneniu ich životov, sebarealizácií a zmysluplnému naplneniu ich voľného času – Napomáhať k spoločenskej integrácii – Organizovať výlety, zájazdy a pobyty pre deti, mládež a dospelých