Delfínoterapia – Ďakujeme veľmi pekne za vaše 2%.

Začiatkom septembra sa Aďkovi splnil sen, teda rovno dva. Jeden bol ísť na dovolenku lietadlom a ten druhý sa mu nesplnil sám, splnili ste ho Aďkovi vy. Vy všetci, ktorí ste nášmu združeniu darovali 2%. Vďaka vám mohol Aďko absolvovať delfínoterapiu v Egypte.

Delfinoterapia je terapeutická metóda, ktorá prebúdza radosť a spokojnosť, posilňuje imunitný systém, pomáha zvyšovať záujem o vonkajší svet, urýchľuje kontrolu pozornosti a vôli, zvyšuje uvedomenie a sebavedomie a rozvíja pocit súcitu, takže pacienti s mentálnymi, fyzickými a psychickými poruchami môžu získať späť svoje zdravie. Miera úspešnosti pri delfinoterapii je vysoká. Ľudia, ktorí sa zúčastňujú terapie, vykazujú výrazné zlepšenie.

ĎAKUJEME je krátke slovo aby obsiahlo vďačnosť, pochvalu ocenenie za pomoc iným. Ďakujeme každému jednému čo sa rozhodol podporiť naše občianske združenie 2% z vašich daní .