2%

Milí priatelia,
VEDIA VŠETCI Z VÁŠHO OKOLIA, ŽE 2% Z ICH DANÍ MÔŽU ÍSŤ NA DOBRÚ VEC?
Myslíte si, že každý už predsa vie o tom, že môže sám rozhodnúť o tom, na čo budú použité 2% z jeho daní? Či odtečú do štátneho rozpočtu a nikdy sa nedozvie na čo boli použité alebo ich bude môcť venovať nejakej organizácii, ktorá vďaka nim bude môcť pomáhať tým, ktorí to potrebujú? Tak ak môžete, rozhoďte prosím svoje siete aj medzi príbuznými či známymi a uistite sa, či vedia o tom, že aj takýmto spôsobom vedia pomáhať.
Vaše 2% pre vás neznamenajú žiadnu platbu navyše. Sú to 2% zo zaplatených daní, len to stojí trochu námahy. 
 Aby sme vám to aspoň trošku uľahčili, tu nájdete postup:
Pre zamestnancov
Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
Potom ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Prečítajte si celé Vyhlásenie, v ktorom sú pred vyplnené naše údaje. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo nám ho pošlite na adresu prípade doručte osobne.
Pre fyzické osoby
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa, vložte sem naše údaje.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad.
Právnické osoby
Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
Ďakujeme