Kontakt

Názov : Aďkov prístav
Sídlo : Novojičínska 3979/2, Martin 036 01
IČO : 52094278
Iban : SK42 0900 0000 0051 5959 8318