Spolupráca s OZ POMOC ZO SRDCA

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a tak sme dostali návrh od úžasných ľudí – Ivanky Jakabovičovej a Lukáša Jakaboviča, ktorý založili občianske združenie POMOC ZO SRDCA. Chceli urobiť našim deťom krásne Vianoce,my sme súhlasili a urobili zoznam 85 darčekov pre našich autíkov a ich rodiny. Zoznam bol uverejnený na oficiálnej facebookovej stránke s názvom „Pomoc zo srdca“. Úžasný ľudia sa zapojili za čo by som sa im chcela veľmi pekne poďakovať za všetko. Darčeky za necelé dva dni boli z dvoch tretín vybavené, ako mávnutím čarovnej paličky . V tejto chvíli sú už všetky vybavené a už pomaly na dočasný „severný pol „ako sme to my nazvali prichádzajú.

Ivka a Lukáš